Birger Abram Fagerlind (1767-1813)

Född 1797, död 1813 i Jönköping. Prästman. Disputerade i Lund 1791.

Under uppbyggnad

Bibliography

Lundin, August Herman: Skånska nationen i Lund. Biografiska och genealogiska anteckningar. Lund (1882)
Nisser, Carl: Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Nominalkatalog (1943)

Sources

Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Klarinettmusik


Works by Birger Abram Fagerlind

There are no works by the composer registered