Birger Abram [Abraham] Fagerlind (1767-1813)

Print

Birger Abram [Abraham enligt födelseboken] föddes i Berga församling (Ljungby) den 14 december 1767. Avled i Jönköping Sofia församling den 21 april 1813. Chirurg (enligt kyrkböckerna), prästman (enligt andra källor; möjligen förväxling med 'prästson' eller beroende på hans avhandling). Disputerade i Lund 1791 med avhandlingen 'In dictum Apost. I Cor. XI:9 de Bove triturante non capistrando Annotationes Philologicæ'.

Under uppbyggnad

Bibliography

Lundin, August Herman: Skånska nationen i Lund. Biografiska och genealogiska anteckningar. Lund (1882)
Nisser, Carl: Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Nominalkatalog (1943)

Sources

Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Deux Pièces pour Le Clavecin ou Piano Forte Dediées [sic] à Monsieur Charles Fr. Fallén Maitre [sic] en Philosophie & Coc: à L'academie de Lund: Moderato c-moll respektive Rondo Allegretto F-dur
Klarinettmusik


Works by Birger Abram [Abraham] Fagerlind

There are no works by the composer registered