John Fernström (1897−1961)

Four folk melodies set for string quartet

opus 82

Print

1. Skämtvisa ("Långt bort i skogen"): Allegro
2. En gång i bredd med mig: Andante
3. Variations over Bonden han gick sig i furuskog: Moderato - Allegro subito - Tempo I - Poco più mosso - allargando
4. Klang, min vackra bjällra: Tempo di polska

  • Year of composition: 1946
  • Work category: String quartet
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

STIM

Description of work

1. Skämtvisa ("Långt bort i skogen"): Allegro G major 4/8, 4 bars, 3/8, 1 bar, 4/8, 6 bars, 3/8, 3 bars, 4/8, 6 bars, 3/8, 5 bars, 4/8, 6 bars, 3/8, 7 bars, 4/8, 2 bars, 3/8, 3 bars, 4/8, 2 bars, in total 45 bars
2. En gång i bredd med mig: Andante A minor 3/8, 40 bars
3. Variations over Bonden han gick sig i furuskog: Moderato G major 4/4 (C) (lyrics: bonden han gick sig med robusta kliv), 8 bars, Allegro subito (lyrics: bonden blev rädder, sprang hem igen), 8 bars, (lyrics: och kärringen satt vid sin spinnrock och spann), 2 bars, Tempo I, 8 bars, (lyrics: Och bonden han spände sin båge mot knä, så sköt han den kråkan i högsta trä.), 3 bars, E major, 24 bars, G major (lyrics: Av skrovet di gjorde ett gungande skepp, ju värre det segla' dess värre det geck), 4 bars, Poco più mosso, 8 bars, allargando, 3 bars, in total 68 bars
4. Klang, min vackra bjällra: Tempo di polska G major 3/4, 44 bars