• Year of composition: Tillkomstår osäkert (troligen före stavningsreformen 1906)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Bertel [sic] Gripenberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv

Description of work

Tempo Marziale [sic] B-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.) liksom för soloröst och piano. Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

[1.] I veten det nog, där hård, 
där hårdast kampens mördande brottning stod

[2.] Hvar droppe germaniskt blod,
som här i folkets bultande ådror går

[3.] En gång i germanisk jord,
i fjärran forntid, frihetens träd slog rot

[4.] I lifvet vi gingo främst
och främst vi möta döden med oböjdt [sic] mod