• Year of composition: About 1850-1860
  • Work category: Voice and organ
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

S, org

Examples of printed editions

• The song is included in "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", 1st edition, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, copy of the above-mentioned original [2008]

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante maestoso F major 3/4, 61 bars


Libretto/text

Offertorio

Terra tremuit et quievit dum resurgeret in judicio Deus. Alleluja!