Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Marsch (den 6 Nov. 1832) [Studentsång] ("Fädernesland, vars härliga minnen")

  • Year of composition: 1832
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Arrangement/revision: (David Wikander)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Tredje samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 5306 (tryckt 1929, 1946)

Description of work

Lento F-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskvartett. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Fädernesland, vars härliga minnen
fylla med vördnad ynglingens själ!