Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Solens nedgång i havet (Solnedgång i hafvet)

  • Year of composition: Ca 1840-1850
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Description of work

Andante con moto Ass-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.) liksom i annan tonart för röster utan ackompanjemang (kvartett; sopran, alt, tenor, bas). Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

Solen sjunker ned i haf [sic], i haf,
Böljorna sjunga sin sång, sin sång