Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Ur Lidners Medea. "O yngling, om du hjärta har"

  • Year of composition: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna till versionen för soloröst och piano i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes "Gammalt och Nytt. Sånger för Piano-Forte. 4de Häftet" 1838.
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Bengt Lidner
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Description of work

(tempobeteckning saknas) A-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för soloröst och piano, "Ur Lidners Medea" enligt Gammalt och Nytt. Sånger för Piano-Forte. 4de Häftet, liksom för blandad kör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

O yngling! om du hjerta [sic] har,
Att trampa fäders [sic] fjät