• Work category: Voice and piano
  • Dedication: Till min hustru
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 114-117. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Hurtigt F-dur 4/8, 41 takter


Libretto/text

I skogen

Hvad ton af jubel klingar
från skog i vårlig skrud,
en hälsning den mig bringar
från dig min ljufva brud.

Ack, skogens dunkla granar
de tolka blott dit [sic] namn,
och blomstrens doft den manar
min längtan mot din famn.

Af kärleks fröjd det brusar,
dess makt min själ berör.
I allt hvad sinnet tjusar,
en sång om dig jag hör.

I skogens pelarsalar,
från mo, från fjärran stig
en stämma endast talar:
"Jag älskar, älskar dig".