• Work category: Voice and piano
  • Text author: Edvard Fredin (Ur "VÅR DANIEL")
  • Dedication: Till Rudolf Kjellén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 54-57. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Något långsamt e-moll 4/4 (C), 32 takter


Libretto/text

Vaggvisa

Vyssa, vyssa liten kind,
ute hvinner [sic] vintervind
öfver is och öfver drifvor.

Våren kommer dock en gång,
kommer snart med fågelsång,
solig sky och väna vifvor.

Vyssa, vyssa hjärteguld,
mor skall bedja Gud att huld
lyckan han åt far vill råda.

Far i fjärran beder nog
aftonbön i öde skog,
beder nog för sina båda.

Vyssa, vyssa liten vän,
far skall komma snart igen,
kyssa mor och kyssa gossen.

Vyssa, vyssa barnet mitt!
Ute ligger allt så hvitt
under klara stjärneblossen.

Vyssa, vyssa skatten min,
rid i drömmens rike in,
vyssa, vyssa, mor skall vaka.

Dröm att vackra änglar små
vänligt dig till mötes gå
och kom morgnad sen tillbaka.