Gösta Geijer (1857−1914)

Pingstvisa ("Nu kläden stång och skrinda")

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (troligen före stavningsreformen 1906)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Hjalmar Wallander
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 78, Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 1827

Description of work

Moderato G-dur 2/4


Libretto/text

Nu kläden [sic] stång och skrinda
och skynden att binda
en krans utaf [sic] blommor och blad