Christian Geist (ca 1650−1711)

Laudet Deum Mea Gloria. Motett för två sopraner, bas, två violiner, viola da gamba och orgel

Print
  • Year of composition: Stockholm, februari 1675 (enligt nottrycket)
  • Work category: Voices and other instruments
  • Duration: Approx. 10-15 min

Instrumentation

2 vn, viola da gamba, cont (org)

Solo voices/choir

S.S.B.

Examples of printed editions

Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 4793, MCMLIII [copyright 1953]

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: Vokalmusik i handskrift 26:2 (stämmor) och Vokalmusik i handskrift 84:41 (orgeltabulatur)

Description of work

[I] Allegro a-moll alla breve
[II] Adagio a-moll 4/4 (C)
[III] Presto - adagio - presto C-dur - a-moll 3/2
[IV] Allegro C-dur - a-moll alla breve
[V] Adagio C-dur - A-dur 3/2
[VI] Allegro a-moll (- A-dur) alla breve


Work comment

"Besättningen utgöres av en trestämmig vokalkör jämte en likaledes trestämmig instrumentalensemble. Av stämhandskriftens titelblad framgår att viola da gamba-stämman tillagts senare och genom överskriften 'Viola da gamba al piacere' på stämbladet finnes möjlighet att helt utesluta denna stämma. /.../ Continuostämman, som tänkts utförd av orgel, ehuru instrumentet ej angivits i förlagorna, är utarbetad efter stämhandskriftens besiffrade basstämma av Søren Sørensen" (enligt Bo Lundgrens text i Gehrmans notutgåva)


Libretto/text

[I] Coro: Laudet Deum mea gloria / Min själ må prisa Herren (Kör)

[II] Duett: Ah, laudare dum desidero / Ack, då jag önskar prisa (sopran I+II)

[III] Solo: Quem non cœli, quem non terræ / Honom, som icke himlen, icke jorden (sopran I)

[IV] Solo: Sed mei tamen Jesuli / Men min Jesu, min brudgums (sopran II)

[V] Coro: Sit gratiarum actio / Tack ske honom (Kör)

[VI] Coro: Laudet Deum mea gloria / Min själ må prisa Herren (Kör)