Carl Erik Gleisman (1765-1804)

Print

Carl Erik Gleisman föddes den 1 juni 1765 i Julita församling (Katrineholm). Avled den 9 december 1804 i Riddarholmens församling (Stockholm). Tonsättare, organist, musikamatör, kanslist.

Gleisman förekom i kretsarna kring Anna Maria Lenngren (1754-1817) och Olof Åhlström (1756-1835). Han var kanslist i Allmänna brandförsäkringsbolaget samt från 1792 organist i Maria kyrka i Stockholm.

Bibliography

Mörner, C-G Stellan: Johan Wikmansson und die Brüder Silverstolpe. Diss. Uppsala (1952)
Norlind, Tobias: Olof Åhlström och sällskapsvisan på A M Lenngrens tid, i Svensk tidskrift för musikforskning (1926)
Stellan Mörner, C-G: artikel i Sohlmans musiklexikon, band 3, s 134 (1976)

Sources

Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Verk för piano (bl a polonäser, vals), sånger med piano (bl a "Kellgrens död", "Den fattiga flickan", "Styfmodern"), scenisk musik (operan Eremiten, 1798, delvis bevarad)


Works by Carl Erik Gleisman

This is not a complete list of works. The following works are those that have been inventoried so far.

Number of works: 4