Carl Gottfried Grahl (1803−1884)

Fly! (eller fogeln i November)

  • Year of composition: At the latest in 1878, when the song was printed in Svenska Familje-journalen.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Elias Sehlstedt
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Svenska Familje-journalen, vol. 17, 1878

Description of work

Andante D major 4/4

Links

Svenska Familje-journalen, 1878, Projekt Runeberg


Libretto/text

Hör du liten fågel, som i trädet sitter!

Höstens vindar hvina över sjö och strand,

sommarn en gång kommer,

spar den till ditt qvitter,

fly! det ligger rimfrost över skogens rand,

jag här måste vara qvar,

men du kan fara fritta och lyckligt 

till ett bättre land.