Carl Gottfried Grahl (1803−1884)

Hjertats bön. Serenade

  • Year of composition: At the latest in 1873, when the work was printed in Svenska Familje-Journalen.
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Traugott (Carl Gottfried) Grahl
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Svenska Familje-Journalen, vol. 12, 1873

Description of work

Andante B-flat major 6/8

Links

Svenska Familje-Journalen, 1873, Projekt Runeberg


Libretto/text

1. När morgonsolen sprider sin purpur öfver skyn,

och nattens drottning hastar sin väg bort från vår syn,

då vaknar jag och sänder en bön med stilla röst,

för dig min lilla engel utur mitt trogna bröst,

Gud med dig!

2. När mörkets slöja bredes utöfver land och sjö,

och dagens sista strålar försvinna hän och dö,

då kommer för mitt minne beständigt vännen min,

och alltid då jag beder så innerligt i sinn:

Gud med dig!