Carl Gottfried Grahl (1803−1884)

Carl XV:s död. Ett minne ur Nordens konungasaga. Ballad for one voice with pianoforte

  • Year of composition: 1872
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: V.S.
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Leufvenmark & Co Stentryckeri, Stockholm

Description of work

Andante E minor 4/4


Libretto/text

1. Hvem rider bland moln och dimma,

så tyst uti qvällen sen,

med blekblått darrande sken.

Från Issefjorden det brusar,

och trasten han klagar på gren.

Nu månen går fram och sprider

sitt ljus öfver haf och fjärd,

Hvem är väl gestalten som rider,

med blixtrande konungasvärd,

gestalten i mantel och krona

som styr öfver Sundet sin färd.

2. Af månens skimmer förklarad...