Carl Gottfried Grahl (1803−1884)

Sorg Musik vid Friherrinnan Peyrons begrafning d: 15 November 1851

[N:o 1.] Vid ingången i Kÿrkan [sic]
N:o 2. Efter jordfästningen
N:o 3. Efter välsignelsen

  • Year of composition: [N:o 1.] Vid ingången i Kÿrkan [sic]: den 9. Novemb [sic] 1851
    N:o 2. Efter jordfästningen: den 10 Nov: 1851
    N:o 3. Efter välsignelsen: d: 12 Nov. 1851
  • Work category: Male choir and instruments
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

tenorhorn I, tenorhorn II, bashorn I, bashorn II, tuba

Solo voices/choir

T.T.B.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

[N:o 1.] Vid ingången i Kÿrkan [sic]: Tempo Marcia Maestoso B-dur - g-moll 4/4 (C)
N:o 2. Efter jordfästningen: Adagio f-moll - Dess-dur 4/4 (C)
N:o 3. Efter välsignelsen: Andante B-dur 4/4 (C)


Work comment

Efter N:o 2: "Vid uppgången till predikostolen psalmen N:o 484 v: 5 med orgel" (enligt autografen)

Begravningen avser troligen Jeannette Amelie Groen, född 1810, död den 8 november 1851, tredje hustru till Gustaf Abraham Peijron, adlad och friherre Peyron, född den 17 juli 1783 i S:t Petersburg, avliden i Stockholm den 29 februari 1852 till följd av ett svårt fall på en hal trottoar.


Libretto/text

[N:o 1. Vers 1.] Se! Templets porta öppna är
Dit in vi föra makan kär
Vers 2. Wid Frälsarns möte glömmes bort
All jordens glädje, som är kort (T.T.B.B.)

N:o 2. Recitatif: Menniska [sic] af jord, war åter jord (tenorsolo)
Kör: Fåfängt att för döden kunna vika (Tenore tutti)
Chorus:  Stilla är ditt ömma hjerta (T.T.B.B.)

N:o 3. Tystnat har din röst, kallnad är din hand (T.T.B.B.)