Ulf Grahn (1942-)

Han som vaknade av sång över taken

Print
  • Year of composition: 1984
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Tomas Tranströmer
  • First performed: premiered as part 4 of From Dusk to Dawn at Corcoran Gallery of Art, Washington, D.C. October 15, 1984
    Pamela Jordon, soprano; Edward Hays, clarinet
  • Duration: 4 min

Instrumentation

Bass clarinet and soprano voice

Solo voices/choir

soprano

Location for score and part material

Edition Nglani. editionnglani@verizon.net

Description of work

This is the last piece in From Dusk to Dawn were the previous works are Du Silence, A clear Midnight and Night Images:the Jinni,


Work comment

Det hela startade med en beställning på ett kort stycke för sopran och basklarinet på ett tema kring Edward Munchs målningar våren 1979. Under envistelse i Trosa på våren -79 hittade jag en målning av Munch samt en text av George Rodenbach skriven samma år som Munch målade Night in Saint Cloud 1890 i Paris. Båda uttryckte samma tema ensamhet och eftertanke reflektion på kvällen i ensamheten.

Paret som uruppförde detta verk Du Silence ville sedan ha ett nytt komleterande verk. Då valde jag ett tema som rörde midnatt.

1984 tog jag upp tråden igen och skrev då Night Images vocalis baserat på en dikt av Bertil Malmber Öknens Djinn därefter var det bara naturiligt och lägga till morgonen.

När jag var barn på sena 1940-talet bodde vi i Bromma och varje morgon klocken fem passerade ett plan på inflyg till Bromma över huset där vi bodde.

Tomas Tranströmmers dikt var därför en naturlig koppling för denna avslutande del i From Dusk to Dawn.