Ulf Grahn (1942-)

Ancient Music for piano and Chamber Orchestra

Print
 • Year of composition: 1970
 • Work category: Piano and orchestra
 • First performed: Premiered Danish Radio Copenhagen , Denmark March 20, 1972 Danish Radio Symphony Orchestra, Barbro Dahlman, piano
  Ole Schmidt, conductor
  Swedish premiere Swedish Radio
  Norrköping Symphony Orchestra Barbro Dahlman, piano, Gustav Sjöquist, conductor

 • Duration: 13 min
 • Detailed duration: ca 13 minuter

Instrumentation

f piano and chamber orch -- 1111 0000 01 0 str

Examples of printed editions

Seesaw Music

Location for score and part material

Score and parts Seesaw Music c/o mail@subitomusic.com

Description of work

Ett verk för piano och kammarorkester skrivet sommaren 1970. Verket har tre delar som går i varandra utan paus.

Links

https://soundcloud.com/user5332808/ancient-music-for-piano-and-1


Work comment

Verket skrevs på begäran av Tamara Dimitrieff och för pianisten Barbro Dahlman Tamara Dimitrieff var Barbro Dahlmans pianolärare i Washington DC  för The National Gallery of Arts orchestra. Verket utnyttjar det speltekniker samt formella drag som finns i Cinq Preludes for piano från samma år.