Ulf Grahn (1942-)

Det är någon i närheten

Print
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Pär Wistrand
  • First performed: Premiered Catholic University , Washington , D.C. February 20, 1976 Martha Conolly, soprano; Susan Wright, flute; Rick Lord, guitar
  • Duration: 9 min

Instrumentation

soprano, flute, guitar

Location for score and part material

www.svenskmusik.org

Description of work

Verket skrevs på begäran av Jan Inge Wijk
som ville ha ett verk för just den kombinationen flöjt sopran och gitarr.

Links

https://www.youtube.com/watch?v=e1QGEfS0ldM