Ulf Grahn (1942-)

Sinfonie no 1

Print
  • Year of composition: 1966-67
  • Work category: Symphony
  • Duration: 20 min

Location for score and part material

Svensk musik www.svenskmusik.org

Literature

Den svenska symfonin. Stockholm: AWE/Geber. 1983. Libris 7219593. ISBN 91-20-06932-4 (inb.)

Description of work

Ett orkesterverk i tre satser skriva under hösten och våren 1966-67


Work comment

Mitt sista verk som fullbordades efter att Hans Eklund sa till mig nu får du stå på egna ben. Sats ett delvis under hans överinseende De sista två ville han ite se förän allt var färdigt. 1971 erhöll jag Statligt tonsättarstipendium för verket.

Det finns även kommenterat i Lennart Hedwalls bok Den svenska symfonin. Stockholm: AWE/Geber. 1983. Libris 7219593. ISBN 91-20-06932-4 (inb.)