• Work category: Organ
  • Dedication: Torsten Nilsson
  • First performed: 1973-03-05 Oskarskyrkan Stockholm. Torsten Nilsson orgel
  • Duration: 19 min

Location for score and part material

Svensk Musik

Description of work

Ett grafiskt noterat verk vilket ger vissa friheter till organisten Formen är delvis fastlagd liksom register mm


Work comment

Ett av två verk skrivna för Torsten Nilsson sommaren 1972