Ulf Grahn (1942-)

The Wind of Dawn for orchestra and tape

Print
  • Work category: Orchestral works in one movement
  • First performed: Sterling , Virginia April 15, 1978
    Northern Virginia Symphony, Lawrence Weehler, Conductor
  • Duration: 11 min

Location for score and part material

Svensk musik

Description of work

Ett verk för orkester och band

Links

https://www.youtube.com/watch?v=twGxlbZQ26c


Work comment

Ett beställnings verk från Stockholms skoldirektion för en planerad ungdomsorkseter inom musikskolan