Adolf Ulrik Grill (1752-1797)

Bruksägare, samlare av naturalier och amatörtonsättare. Född i Stockholm 1752, död på Söderfors bruk 1797. Gift med sin kusin Anna Johanna Grill. Undervisades i musik av Johan Wikmanson. Grill höll hemkonserter i sin bostad i det s k Grillska huset vid Stortorget i Stockholm, senare också i Söderfors herrgård.

Adolf Ulrik Grill invaldes som ledamot nr 45 i Kungl. Musikaliska akademien den 16 juni 1772.

Bibliography

Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (1943)
Sjöberg, Sven: Adolf Ulrik Grill, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 17 (1967-69)

Sources

Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Pianoverk


Works by Adolf Ulrik Grill

There are no works by the composer registered