Ebbe Grims-land (1915-2015)

För aktuell biografisk information om nu levande tonsättare hänvisar vi till respektive tonsättares egen hemsida. Från och med hösten 2013 kommer aktiva tonsättare att själva kunna registrera sina verk i Levande Musikarvs databas. Tills vidare hänvisar vi till Svensk Musik och tonsättarens egen hemsida.

-

Summary list of works

---


Works by Ebbe Grims-land

There are no works by the composer registered