• Work category: Voice and piano
  • Text author: Unknown. Patrik Gyllenhammar?
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Svenska folkdansens vänner 1893-1918. Anders Roland & Einar Bergh (eds). Sthlm 1918, p. 26

Description of work

C major 4/4


Libretto/text

Hej! kom och låt oss sjunga i Midsommartid.

Kom gamla, komme unga och glömmen dagens id.

Och sjungen nu med spelman en sommarglädjens sång...