Patrik Gyllenhammar (1871−1904)

Höbärgningen ('Än blommar blå förgätmigej')

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Karl-Erik Forsslund
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Unga röster. 160 sånger ordnade för skolbruk af Alice Tegnér. Stockholm 1908: Fr. Skogslunds förlag, p. 64

Description of work

Allegretto A major 3/4


Libretto/text

1. Än blommar blå förgätmigej,

i våra blomstersängar,

än grönskar gräs och timotej

på alla våra ängar.

Men liarna slå och räfsorna gå

med raska slag och slängar.

2. Och blomstren falla ned och dö

i stoft som stilla söfver,

i doft af bär och gräs och hö,

af smultron och af klöfver.

Och liarna slå och räfsorna gå,

och snart är sommaren öfver.

3. Se drängarna i skjorta röd,

se jäntors hvita linnen:

det lyser grant som heta glöd

till fröjd för unga sinnen.

Men liarna slå och räfsorna gå,

snart äro blomstren minnen.