Patrik Gyllenhammar (1871−1904)

Vandringssång ('Vi vandra genom skogen')

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Alfhild Ljungman (née Silverstolpe)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Unga röster. 160 sånger ordnade för skolbruk af Alice Tegnér. Stockholm 1908: Fr. Skogslunds förlag, pp. 64-65

Description of work

Rask marschtakt E major 4/4


Libretto/text

1. Vi vandra genom skogen en högsommardag,

tre trallande hjärteglada jäntor.

Och speleman, ja speleman är med i vårt lag,

och solen lyser in i alla gläntor.

Å hej, hvad sången skallar bland granar och tallar,

och alla fåglar tystna och lyssna på vår sång, 

vår sång, vår jublande vandringssång.

2. Vi vandra upp mot bergen, som lockande stå,

vi vandra igenom röda byar,

och öfver oss är himmelen så strålande blå,

och vinden gungar lätta sommarskyar.

Å hej, ni alla unga,

kom med och låt oss sjunga,

när all naturen jubla i glädje och i sol,

i sol, i strålande sommarsol.