Patrik Gyllenhammar (1871−1904)

Våren ('Jag kommer ändå')

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Zacharias Topelius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Malin Holmström-Ingers: Den svenska sången. Third edition, unchanged. Lund 1919: C W K Gleerups förlag, pp. 519-520

Description of work

Waltz F major 3/4


Libretto/text

1. Jag kommer ändå,

jag kommer nog allt i den strålande vår,

så visst som träden lövas i skog,

och sköng uti vågor går.

Jag kommer till dig i lust och nöd,

i sorg och glädje, med längtans glöd.

jag kommer i fjärran blå,

till dig, mitt hemland, ändå,

ändå, ändå!

2. Du sorgsna hjärta, kom ut till mig,

i strålars och blommors krans,

då skingras din sorg

på vårens stig

som dimmor i morgonglans.

Och vila som jag i naturens famn,

i ängens gränska och lundens hamn,

och sjung, när stormarna gå,

din ljuva kärlek åndå.

Ändå, ändå!