Johann Christian Friedrich Hæffner [Haeffner] (1759−1833)

Marsch ("Låt dina portar upp")

  • Year of composition: Likely 1832
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: C. E. Fahlcrantz
  • First performed: Likely in Uppsala in connection with Gustav II Adolf's-jubileum on 6 November 1832. Participants: Allmänna Sången
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Musikaliskt Tidsfördrif (1833)
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. no. missing) [1873]

Description of work

Maestoso D major - G major - D major 4/4 (C)


Work comment

The song also exists in a version for mixed choir a cappella (T.T.B.B.). See further the individual post for that version.


Libretto/text

[1.] Låt dina portar upp, du minnenas ljusa tempelgård!

[2.] Stilla i vördnad vaktar ynglingens blick