Johann Christian Friedrich Hæffner [Haeffner] (1759−1833)

Carl XII:s marsch vid Narva ("Viken, tidens flyktiga minnen")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (tryckt i Poetisk kalender 1818 och separat "På Hof-Kapellmästarn Hæffners Förlag")
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • First performed: "Utförd första gången vid 100-års minnesfesten av Karl XII:s död den 30 nov. 1818 i Uppsala" (enligt Hirschs utgåva av sättningen för manskör a cappella, Ed. nr. 2785)
  • Arrangement/revision: "Arr. av J. C. F. Hæffner" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Description of work

Maestoso g-moll 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Viken, tidens flyktiga minnen!
Stundens fröjder, bleknen, försvinnen! [sic]