Johann Christian Friedrich Hæffner [Haeffner] (1759−1833)

Manhem ("Det var en tid, det bodde uti Norden")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Description of work

Allegro G-dur 2/4


Libretto/text

V. 1. Det var en tid, det bodde uti Norden

V. 2. En slaf [sic] är den, som usla lustar jaga

V. 3. På segerrika marker Svensken träder 

V. 4. Nej, renom [sic] det, de forna dygders tempel