Johann Christian Friedrich Hæffner [Haeffner] (1759−1833)

Vårsång, ur Iduna

  • Year of composition: Senast 1813
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Esaias Tegnér
  • Duration: 3 min

Instrumentation

2.2.2.0 / 2.2.0.0 / timp / str

Solo voices/choir

Sångstämma i g-klav, troligen sopran

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Oläslig tempobeteckning C-dur 2/4


Work comment

Första sidan är halv täckt av utspillt bläck och därför delvis oläslig


Libretto/text

Se över dal och klyfta den unga majsol ler