Johann Christian Friedrich Hæffner [Haeffner] (1759−1833)

Försonaren på Golgatha [The Redeemer at Golgotha]

Introduction
Nº 1 Skåda, frälsta verld! [sic], den nåd som beredde ljusets dagar! Trio (tenor, bass I+II), choir

First part
Nº 2 Djupt till stoftet sänke sig min blick! Solo (tenor)
Nº 3 Himlarne sjunga, o Fader, din ära, vishet och nåd. Tutti
Nº 4 Skymd för den verld Han går att försona. Trio (soprano, tenor, bass), choir

Second part
Nº 5 Han går att uppoffra sitt lif för bröder, brottsliga. Solo (tenor)
Nº 6 Ej solen mera sprider det ljus af Gud hon fick. Solo (tenor)
Nº 7 Skyarne hotande välfva. Choir
Nº 8 Frälsta verld! vid dessa under öpnar nåden dig sin famn. Trio (tenor, bass I+II), choir

Third part
Nº 9a Och denna välgörande hand - vid korset fästad! Duet (soprano, bass)
Nº 9b Choral Din ondska, fallna slägte!, sin udd mot Jesum hvässt [sic]. Choir (congegration?)
Nº 10 Lär mig rätt din kärlek vörda. Solo (soprano), choir

Fourth part
Nº 11a Det är fullkomnadt! Soli (soprano, tenor, bass)
Nº 11b Nådens dom, till frid besluten, jordens folk förkunnas här. Duet (soprano, tenor), solo (bass), quartet (tenor I+II, bass I+II), choir
Nº 12 Himmel och jord sina sånger förena. Choir
Nº 13 Amen! Halleluja! Choir

  • Year of composition: 1808-1809 (date of score: Uppsala, 16 January, 1809, albeit mentioned as completed in a letter from Hæffner to Count Axel von Fersen already on 7 January)
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and orchestra
  • Text author: Samuel Ödmann
  • First performed: First performed on Good Friday 19 March, 1809 in the Gustavianum (Uppsala) with soloists, choir and strings at a charity concert
  • Duration: Approx. 20-25 min

Instrumentation

str: vn I, vn II, vla, basso (+ vc)

Solo voices/choir

soloists: soprano, tenor, bass
choir: S.A.T.B.

Examples of printed editions

Levande musikarv, Stockholm 2022. Edition by Anders Dillmar.

Location for score and part material

Manuscripts can be found at the Uppsala University Library, the Musik- och teaterbiblioteket and the Västerås gymnasie- och stiftsbibliotek

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB 94:1-3, 94:5-5a, 100:10
    Piano reduction (authograph) can be found at the Musik- och teaterbiblioteket (Z/Sv)

Description of work

Introduction
Nº 1 Moderato E-flat major alla breve (trio: tenor, bass I+II; choir)

First part
Nº 2 Moderato C major 4/4 (C) (solo: tenor)
Nº 3 Moderato vivace F major alla breve (tutti)
Nº 4 Grave, Andantino sostenuto F major 3/8 (trio: soprano, tenor, bass; choir)

Second part
Nº 5 Moderato D minor 4/4 (C) (solo: tenor)
Nº 6 Moderato B-flat major (no time signature) (solo: tenor)
Nº 7 Allegro con brio g minor (no time signature) (choir)
Nº 8 Sostenuto G minor - B-flat major (no time signature) (trio: tenor, bass I+II; choir)

Third part
Nº 9a Adagio G minor (no time signature) (duet: soprano, bass)
Nº 9b [Adagio] G major (no time signature) (choir: congegration?)
Nº 10 Tempo giusto G minor (no time signature) (solo: soprano; choir)

Fourth part
Nº 11a Adagio G minor (no time signature) (soli: soprano, tenor, bass)
Nº 11b Andantino E-flat major 2/4 (duet: soprano, tenor; solo: bass; quartet: tenor I+II, bass I+II; choir)
Nº 12 Maestoso - Adagio G major 3/4 (choir)
Nº 13 Moderato C major alla breve (choir) [N° 13 - incomplete: (no tempo marking - Adagio) D major - A major (no time signature) (choir)]


Libretto/text

Introduction
Nº 1 Skåda, frälsta verld! [sic], den nåd som beredde ljusets dagar! Trio (tenor, bass I+II), choir

First part
Nº 2 Djupt till stoftet sänke sig min blick! Solo (tenor)
Nº 3 Himlarne sjunga, o Fader, din ära, vishet och nåd. Tutti
Nº 4 Skymd för den verld Han går att försona. Trio (soprano, tenor, bass), choir

Second part
Nº 5 Han går att uppoffra sitt lif för bröder, brottsliga. Solo (tenor)
Nº 6 Ej solen mera sprider det ljus af Gud hon fick. Solo (tenor)
Nº 7 Skyarne hotande välfva. Choir
Nº 8 Frälsta verld! vid dessa under öpnar nåden dig sin famn. Trio (tenor, bass I+II), choir

Third part
Nº 9a Och denna välgörande hand - vid korset fästad! Duet (soprano, bass)
Nº 9b Choral Din ondska, fallna slägte!, sin udd mot Jesum hvässt [sic]. Choir (congegration?)
Nº 10 Lär mig rätt din kärlek vörda. Solo (soprano), choir

Fourth part
Nº 11a Det är fullkomnadt! Soli (soprano, tenor, bass)
Nº 11b Nådens dom, till frid besluten, jordens folk förkunnas här. Duet (soprano, tenor), solo (bass), quartet (tenor I+II, bass I+II), choir
Nº 12 Himmel och jord sina sånger förena. Choir
Nº 13 Amen! Halleluja! Choir