Andreas Hallén (1846−1925)

'En visa till Karin' när hon hade dansat (from Kung Eriks visor)

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', pp. 38-44. Ljus' förlag, Stockholm, 1900.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

En visa till Karin: Allegretto F major 3/4


Libretto/text

"En visa till Karin" när hon hade dansat

Af ädla blommor vill jag linda
en slinga kring min käras hår,
af kära minnen vill jag binda
en krans åt dig för ålderns år.
Med mina händer vill jag vira
den kring om den jag hafver kär,
ditt gråa hår skall kransen sira
ännu, när jag ej mera är.

Och däjelig och ung i dansen
min kära är, men icke glad.
Så är en tagg i denna kransen
och gift i dessa blommors blad.
Jag ser en droppe blod, som stänker
af kransen kring min kära, kära Karins hår,
så är ett kval i allt jag skänker,
min skänk gör ondt, min krans ger sår.