Andreas Hallén (1846−1925)

Hymn till Fosterlandet
(from 'Sverige', Cantata for Soli, Choir and Orchestra)

opus 50

Print
  • Year of composition: 1917
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

Unison choir and piano (piano reduction).

  • Location autograph: Sveriges Radios Musikbibliotek

Description of work

poco Andante A major 4/4 (C)


Libretto/text

Vi älska Sverige med dess klara sjöar,
dess fält och och skogar, hafvets skär och öar
i vårens sol, i sommardagar ljusa,
i vintrars snö, när höstens stormar brusa.
Vi älska Sverige. O vårt fosterland.
Du binder oss med kärleks starka band.

Vi älska Sverige, som vårt hem oss byggde,
som faders råd och moders bön oss skyggde,
den kära strand, där barndomslekens minne
än värmer med sitt tysta tal och sinne.
Vi älska Sverige. O vårt barndomsland,
Du binder oss med minnets starka band.

Vi älska Sverige, rikt ur fädrens möda
till oss de gyllne skördens frukter flöda,
De stödja oss i dagens värf och strider,
de sporra oss mot höga löftens tider.
Vi älska Sverige. O vårt framtidsland,
Du binder oss med hoppets starka band.

Gud beskydda dessa kära nejder
för svek och split, för mörka brödrafejder,
men ge oss kraft att häfda namn och ära
mot våld och väld och våra färger bära,
på mänsklighetens arbetsfält med mod,
och för dess väl ge hjärtats varma blod.