Andreas Hallén (1846−1925)

Skogsrået. Ballad for tenor-baritone/mezzo-soprano and orchestra

opus 33

Print
  • Year of composition: 1888 (according to Sohlmans Musiklexikon, vol. 3, 1976)
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Viktor Rydberg (1877)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Instrumentation

2.2.2.2 / 4.2.3*.0 / timp, hp / str
(bass tbn)

Solo voices/choir

Mezzo-soprano (alternatively tenor-baritone)

Examples of printed editions

Musikaliska Konstföreningen, M. K. 64 (Breitkopf & Härtel, Leipzig) [piano reduction, for tenor-baritone/mezzo-soprano]

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (score, instrumented for mezzo-soprano and orchestra according to the handwritten flyleaf, for tenor-baritone according to p. 1 in the actual score)

Description of work

Moderato con moto E-flat major (varying key signatures) 4/4 (C)


Libretto/text

Han Björn var en stark och fager sven
med breda väldiga skuldror och smärtare midja än andra män