Andreas Hallén (1846−1925)

Sverige. Festival cantata for soli, choir and large orchestra

opus 50

Print

1. Urbygden
2. Till fädrens minne
3. Saga i folkviseton
4. Väktarrop (Motett)
5. Hymn till fosterlandet

  • Year of composition: 1917 (according to e.g. Sohlmans Musiklexikon, vol. 3, 1976). The printed piano reduction informs that it was taken into the collections of Musik- och teaterbiblioteket in 1908.
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and orchestra
  • Text author: Gustaf Malmberg (nos 1, 2 and 5), Afzelius and Geijer (n. 3), Oscar Fredrik [King Oscar II] (no. 4)
  • Duration: Approx. 10-15 min

Instrumentation

2.3*.2.2 / 4.2.3*.1 / timp, org, hp / str
(cor angl, bass tbn)

Solo voices/choir

S.A.T.B. with soprano solo (no. 3) and baritone solo (no. 2)

Examples of printed editions

Abr. Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel, Abr. L. 4101 (piano reduction)

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket (handwritten parts, score missing)

Description of work

1. Urbygden: Sostenuto A minor - A major - A minor 4/4(C)
2. Till fädrens minne: Moderato E major 4/4 (C)
3. Saga i folkviseton: Poco sostenuto E minor - E major 4/4 (C)
4. Väktarrop (Motett): Andante con moto C major 4/4 (C)
5. Hymn till fosterlandet: Moderato con moto C major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Ännu orördt af mänskorshand låg i norr och söder sträckt ett land

2. Hell våra fäder! I kummel och grafvar I hvilen från mödornas verktyg och stafvar!

3. Det sitter en dufva på liljekvist i midsommartider.

4. Upp att värka! Upp att möta dagens kraf med vaknadt mod!

5. Ur alla skilda toner stiger alltjämt de samma löftens sus