Andreas Hallén (1846−1925)

Tre sånger för mezzosopran eller baryton med liten orkester [Three songs for mezzo-soprano or baritone with small orchestra]

Print

1. En visa till Karin (from 'Erik XIV')
2. Romance from 'Sancta Maria'
3. Jungfru Maria i Rosengård [Maid Maria (i.e., Mary, mother of Jesus) in (the) Rose Garden]

  • Year of composition: Probably 1880s
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: 1. Gustaf Fröding (1860-1911)
    2. Zacharias Topelius (1818-1898)
    3. Viktor Rydberg (1828-1895)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Instrumentation

2.1.2.2 / 2.0.0.0 / timp, hp / str

Solo voices/choir

Mezzo-soprano/Baritone

Examples of printed editions

No. 3. Jungfru Maria i Rosengård published by Abr. Hirschs Förlag, ed. no. 2322 (piano reduction). See separate post for that song.

Location for score and part material

Handwritten orchestral material (not autograph) at Musik- och teaterbiblioteket (donation from Andreas Hallén's estate). Song part and score missing.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv

Description of work

1. En visa till Karin [A song for Karin]: Allegro F major 3/4
2. Romance from 'Sancta Maria': Moderato A minor 4/4 (C)
3. Jungfru Maria i Rosengård: Andante F major 6/8


Libretto/text

1. Af ädla blomster vill jag linda en slinga kring min käras hår

2. Och ungersvennen gick sig bort till länder och sjö

3. Maria drömmer i rosengård, i rosengård, från vägen till Tabor från Nazaret