Andreas Hallén (1846−1925)

Dionysos. Kantat för tenor- och bassolo, manskör och orkester (klaverutdrag)

Print

I. Allegro vivace
II. Allegro molto
III. Allegro vivace
IV. Molto sostenuto

  • Year of composition: Stockholm 15/5 1901 (enligt autografen till klaverutdraget)
  • Work category: Male choir with solo voice(s) and instrument
  • Text author: F. Åkerblom
  • Dedication: "Tillegnad G. P. B. i Göteborg av Andréas Hallén" [sic] (enligt autografen till klaverutdraget)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Instrumentation

Uppgift saknas

Solo voices/choir

T.T.B.B. med solistkvartett samt tenor- och bassolo

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (klaverutdrag)

Description of work

I. Allegro vivace A-dur 6/8
II. Allegro molto (varierande tempobeteckningar) g-moll - G-dur 4/4 (C) - alla breve
III. Allegro vivace F-dur 4/4 (C) (varierande taktarter)
IV. Molto sostenuto - Moderato con moto (varierande tempobeteckningar) a-moll - A-dur 4/4 (C)


Libretto/text

I: Svävande redan på bergen med rosenbekransade lockar (chör)
Det blir så klart och daggens diamanter, de slockna (tenorsolo)

II: Men hör vindarnes röst! (chör)

III: Men nöjets störtdryck [sic], alltför hastigt njuten [basar unisont/bassolo]
Vishetens brunn, minnet af menskliga lifvet speglar ju allt (basar unisont)
Hell Dionysos! Hell Dionysos, hell Dionysos (tenorer) 

IV: Fjerran, fjerran, långt fram i tiden, bort till kalla främmande fjäll (bassolo)
Tämjde misstron stödde de trötte, trädde försonande mellan ibland (solistkvartett)
Sväfve nu mot högre zoner offerlågans rena gärd! (chör)