Andreas Hallén (1846−1925)

Dionysos. Kantat för tenor- och bassolo, manskör och orkester (klaverutdrag) [Dionysos. Cantata for tenor and bass solo, male choir and orchestra (piano reduction)]

Print

I. Allegro vivace
II. Allegro molto
III. Allegro vivace
IV. Molto sostenuto

  • Year of composition: Stockholm, 15 May, 1901 (according to the autograph of the piano reduction)
  • Work category: Male choir with solo voice(s) and instrument
  • Text author: F. Åkerblom [probably referring to Fredrik Åkerblom (1839-1901)]
  • Dedication: Dedicated to G. P. B. in Gothenburg by Andréas Hallén [sic] (according to the autograph of the piano reduction)]
  • Duration: Approx. 5-10 min

Instrumentation

Information lacking

Solo voices/choir

T.T.B.B. with soloist quartet, and tenor and bass solos

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (piano reduction)

Description of work

I. Allegro vivace A major 6/8
II. Allegro molto (alternating tempo markings) G minor - G major 4/4 (C) - alla breve
III. Allegro vivace F major 4/4 (C) (alternating time signatures)
IV. Molto sostenuto - Moderato con moto (alternating tempo markings) A minor - A major 4/4 (C)


Libretto/text

I: Svävande redan på bergen med rosenbekransade lockar (choir)
Det blir så klart och daggens diamanter, de slockna (tenor solo)

II: Men hör vindarnes röst! (choir)

III: Men nöjets störtdryck [sic], alltför hastigt njuten [basses (unison)/bass solo]
Vishetens brunn, minnet af menskliga lifvet speglar ju allt (basses (unison)
Hell Dionysos! Hell Dionysos, hell Dionysos (tenors) 

IV: Fjerran, fjerran, långt fram i tiden, bort till kalla främmande fjäll (bass solo)
Tämjde misstron stödde de trötte, trädde försonande mellan ibland (soloist quartet)
Sväfve nu mot högre zoner offerlågans rena gärd! (choir)