Andreas Hallén (1846−1925)

Swedish patriotic songs and ditties (comp. and arr. by Andréas Hallén)

opus 57

Print

1. 'Varer Svenske'
2. Bohuslänssång
3. Fiskarfolkets sång
4. 'Så hafra'. Visa och dans från Blekinge
5. Orsapolska från Dalarna
6. Polska från Dalsland
7. Hönsgummans visa. Lite' svensk historia
8. Svensk fosterlandssång

  • Year of composition: Uncertain (score print from 1916)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 1. Daniel Fallström
    2-3. Edvard Evers
    4-7. Unknown
  • Dedication: Tillegnade värnpliktiga, skolungdom och hemmet
  • Duration: Approx. 15-20 min

Solo voices/choir

(Unison choir)

Examples of printed editions

A. B. Nordiska Musikförlaget. Scholander - Vilhelm Hansen, N. M. S. 2

Description of work

1. 'Varer Svenske': Måttligt fort och kraftigt D major 4/4 (C)
2. Bohuslänssång: Moderato F major 4/4 (C)
3. Fiskarfolkets sång: In marching time D major (2/4
4. 'Så hafra': Andante con moto C major 2/4
5. Orsapolska från Dalarna: Andante G minor - G major 3/4
6. Polska från Dalsland: Måttligt fort F major 3/4
7. Hönsgummans visa: Moderato G minor 2/4
8. Svensk fosterlandssång: Allegro moderato C-dur 4/4 (C)


Work comment

The content is partly identical to 'Swedish folksongs and dances', opus 37.


Libretto/text

1. Unga släkte, du som träder stolt en dag för framtids dörr

2. De bruna klipporna, de grå, Där salta skummet yr

3. Sen I, sen I, gossar i Morlanda by

4. Tra la la la Och viljen I veta och viljen I förstå

5. Så ödligt molnen på himlen gå, Och månan [sic] mellan dem lyser

6. Höga berg och djupa dalar
Här är vännen som mig behagar

7. Ur sagans natt du strålar fram, I glans af norrskens ljus