Andreas Hallén (1846−1925)

Ur Gustaf Wasas saga

Print
  • Year of composition: In the end of the score to No. 5 Gustaf Vasas intåg i Stockholm (autograph) it says 'Stockholm 24 April 1896 AH.', end of No. 7 [No 8]: 'Stockholm 29/4 1896. AH.' and in 'Score stage': "AndHallén Stockholm 23 April 1896.'
  • Work category: Incidental music
  • Text author: Daniel Fallström
  • First performed: Mezzo-soprano soloist: Matilda Linden, née Jungstedt
  • Duration: Approx. 40-50 min
  • Detailed duration: Uncertain. Spoken parts are missing.

Instrumentation

3*.2.2.2 / 4.3.4*.1 / timp, perc, 2 hp, org / str [also string quartet]
(picc, bass tbn)
perc: bass dr, cymb, sn dr, tam, bells

Solo voices/choir

Solo voice: 1 mezzo-soprano
Mixed choir: S.A.A.T.T.B.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Epilogue No. 16 (score, score stage, piano reduction, song part, orchestral parts)

Description of work

Prelude: Poco Adagio F minor 4/4 (C)
Gardinerna opp [sic]
No. 1. Stor vånda och sorg i landet nu är [mezzo-soprano solo]
[No. 1b.] Deklamation
No. 2. Has Sven Elfson i Isale [instrumentalt]: Andante A minor 3/4
No. 3. Gustaf vid Mora kyrka [instrumentalt]: Långsamt och högtidligt C major 4/4 (C)
No. 4a. Allegro (varying key signatures) 6/8
No. 4b. Moderato A-dur 4/4 (C)
Gustaf entré "Hell Gustaf Wasa Svea Rikes hövidsmen
No. 5. Gustaf Vasas intåg i Stockholm [instrumentalt]: Allegro moderato F major
No. 6. [Orgel på scenen]. Mäster Olofs och Peder Ga... [unreadable] disputation: Molto moderato
No. 7. [ursprungligen No 8 i partituret, men ändrat med blyerts till No 7.] Gustaf tager afsked av riksens ständer. Polonaise [instrumentalt]: Andante F minor 6/8
No. 8. Gustafianska grafkoret i Upsala Domkyrka


Libretto/text

No. 1. Stor vånda och sorg i landet nu är, väl månda man sucka och klaga (soprano solo)

No. 6. Salve regina Salve regina, mater misericordiæ (choir)

No. 8. Skola edra helgade grafvar trampas af tyranner och slafvar? (choir)