Andreas Hallén (1846−1925)

Philharmonie

opus 42

Print
  • Year of composition: 1891
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: ?
  • First performed: 17 November 1891 at the Royal Swedish Academy of Music.
  • Duration: 6 min

Solo voices/choir

Solo soprano
Choir: S.S.A.A.T.T.B.B.

Examples of printed editions

Filharmoniska Sällskapets förlag (Edition number unknown)
Romans och Romantik. Edition Reimers, ER 103623

Description of work

Andante A-flat major 3/4


Libretto/text

Kommen sakta, milda toner,
kom med frid till våra hjertan,
kom med röst från högre zoner
och förskingra bittra smärtan!

Lär oss hoppas, låt oss glömma,
och i stilla himmelsk ro
med de ljuva andar drömma,
som hos er i sången bo!