Andreas Hallén (1846−1925)

Three songs in folk tone

Print

I. Jungfrun i det gröna
II. Hvad björken gömde
III. Visa ur ett sagospel af Topelius

  • Year of composition: Uncertain (published in 1909)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: I. Anonymous (Folk song)
    II. - (Not specified)
    III. - (Not specified)
  • Dedication: Dedicated to Karl Silverstolpe (according to the Abr. Lundquist edition)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Swedish Musical Heritage, Edition no. 280-282
Abr. Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel, Abr. L. 4227

Description of work

I. Andante E minor - E major 4/4 (C)
II. Allegretto D major 6/8 - 2/4 - 6/8
III. Moderato con moto G minor - D major 4/4 (C)


Libretto/text

I. Det var en gång en jungfru hon satt i rosengård

II. De stodo de tu i dungen; han tjugo, sjutton hon var

III.
[1.] Och ungersvennen gick sig bort till länder och sjö
[2.] Och drager du min ungersven så stolt och så huld
[3.] Och aldrig är så trygg, som den en sköld på din arm