Andreas Hallén (1846−1925)

En blomma (‘Hon spirade upp vid korsets fot’)

Print
  • Year of composition: Likely in the 1890s (Rydberg's poem was published 1891; the song in 1899)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Viktor [Victor] Rydberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Runa. Minnesblad från Nordiska Museet 1888. Published by Artur Hazelius
Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2322 (together with the song ‘Jungfru Maria i Rosengård’)

Description of work

Långsamt tidmått [sic] (- E major) 4/4 (C)


Libretto/text

Hon spirade upp från korsets fot
på enslig graf,
ett brustet hjärta åt hennes rot
sin lifssaft gaf