Andreas Hallén (1846−1925)

From "Kung Eriks visor" af G. Fröding. [The songs of King Eric XIV of Sweden] by G. Fröding] En visa om mig och narren Herkules (En visa om mig och narren Hercules)

Print
  • Year of composition: The year of composition is missing in the Sohlmans Musiklexikon, Volume 3, 1976 (Fröding's "Kung Eriks visor" [The songs of King Eric XIV of Sweden] were published in 1911)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding (from Kung Eriks visor [The songs of King Eric XIV of Sweden])
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

A. B. Nordiska Musikförlaget, Scholander - Wilhelm Hansen, N. M. S. 21 (piano reduction)
Levande musikarv, edition no. 276

Description of work

Andante con moto A-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Knäpp gitarren, strängen slå,
hvem är narren af oss två