Ellen Heijkorn (1869−1950)

Liten Karins vaggvisa

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: K.A. Melin
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, E & S 2200

Description of work

D major, 4/4, Andante


Libretto/text

1. Vyss, vyss, vyss liten vän!

Hvila ljuft på sitt öra!

Vyss, vyss, vyss, vyss slumra än!

Ingen din ro skall störa.

Sömnens ängel på drömmefärd

bjuder min älskling fagra,

trollar fram kring sin hufvidgärd

bilder i brokig skara.

Vyss, vyss, vyss, vyss slumra än!

Ingen lill´Karin skall störa.

2. Fagert är det i drömmeland...