• Work category: Voice and piano
  • Text author: Sonja Hedberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildkencht, E.C. 677, 1928

Description of work

D-flat major, 4/4, Långsamt, drömmande


Libretto/text

1. Minnes du landet, där furorna susa

hembygdens sånger från fjällar och mo?

Minnes du natten, den doftande, ljusa,

viddernas tysta, oändliga ro?

Hör du, hur fallen och forsarna dåna...