Ellen Heijkorn (1869−1950)

Betlehems stjärna

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Composer?
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Två julsånger för en röst vid piano. Elkan & Schildknecht, E & S 2353

Description of work

D major, 6/8, Andante


Libretto/text

1. Du sttrålande Betlehems stjärna,

som lyste de vise en gång

till dig vill jag skåda så gärna

och lyssna till änglarnas sång.

Barnet i Betlehems krubba.

2. Det heliga ord må det vara...