Ellen Heijkorn (1869−1950)

Det klingar en ton öfver frusen sjö

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Aster
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Två julsång, för en röst vid piano, Elkan & Schildknecht, E & S 2353

Description of work

A major, 4/4, Andante


Libretto/text

1. Det klingar en ton öfver frusen sjö

i skogar, som digna af julesnö

till ensamma torpet på heden.

Den dallrar i bleknande stjärneljus

och nalkas så ljuf som en vinges sus,

som hälsning från bortglömt eden.

2. Gud signe de skarar i helgdagsskrud...