Pehr Fredric Hellström (1802-1847)

Print

Född i S:t Johannes församling, Norrköping, 9 december 1802. (Fadern var 'cantor'.) Avliden i S:t Olai församling (Norrköping) 24 maj 1847. Organistexemen 1825, Direktörsexamen 1828. Under en period musiklärare i Karlstad, från 1836 kantor och klockare i S:t Olai församling. Nämnd i Carl Nissers Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog, Stockholm 1943.

Under uppbyggnad

Bibliography

Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (1943)

Summary list of works

XXIV Preludier för Orgwerk [sic] "författade och kongl. Secreteraren Herr Per [sic] Frigel ödmjukt tillegnade af P.F. Hellström" (F-dur - A-dur, d-moll - f-moll)


Works by Pehr Fredric Hellström

There are no works by the composer registered